• ماست پاستوریزه

  ماست پاستوریزه
  ماست پاستوریزه
  ماست ساده با بسته بندی های زیر تولید می شود :
  - کم چرب در اوزان 450 - 750 گرم
  - نیم چرب در اوزان 100- 700 – 2000 گرم
  - پر چرب در اوزان150- 800 – 900 – 2200 - 2300 گرم
  - خامه ای در اوزان 450- 750- 800 – 1000 - 1400 گرم

  و ماست پرچرب با طعم موسیر در اوزان 100- 450 گرم ارائه می گردد...
 • دوغ
  گرمادیده بدون گاز با بسته بندی های زیر تولید می شود :
  - لیوانی در وزن 270 گرم
  - پت در حجم های 250 – 1500 –4000 سی سی
  - خمره ای در حجم 2200 سی سی
  - پاکتی در حجم یک لیتر

  وگازدار ( با گاز طبیعی ) و گرما ندیده به صورت پت در حجم های 250 – 1500 سی سی ارائه می گردد.
 • شیر پاستوریزه

  شیر پاستوریزه
  شیر پاستوریزه
  شیر پاستوریزه به دو صورت ساده و طعم دار در بسته بندی های متفاوت ارائه می گردد
  شیر ساده در بسته بندی های زیر
  - کم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
  - نیم چرب لیوانی در حجم 200 سی سی
  - نیم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
  - پرچرب بطری در وزن 950 گرم


  وشیر طعم دار با بسته بندی های
  - کم چرب و با طعم کاکائویی لیوانی
  - کم چرب و با طعم کاکائویی پاکتی
 • خامه پاستوریزه

  خامه پاستوریزه
  خامه پاستوریزه
  خامه پاستوریزه در سه گروه ساده ، طعم دار و خامه قنادی شیرین شده و منجمد با بسته بندی های زیر تولید و عرضه می گردد.

  خامه ساده به صورت خامه سبک یا صبحانه در وزن 100 گرم
  خامه طعم دار با دو طعم عسلی و کاکائویی به صورت لیوانی در وزن 100 گرم
  خامه قنادی شیرین شده و منجمد نیز به صورت پاکتی ددر وزن 5 کیلو گرم عرضه می شود.